Alexey Silde WDSF - RUSSIAN FEDERATION

Tournament Place

Sports Hall „Suche Stawy”

Street: Tadeusza Ptaszyckiego 4

30-979 Kraków

722 220 757 festival@m-team.org