Regulamin

  1. UDZIAŁ W FESTIVALU

W turnieju może wziąć udział para, która:

Opłata startowa wynosi:

Opłatę startową można wnieść poprzez dokonanie przelewu bankowego:

Bank ING: 43 1050 1445 1000 0092 3435 2129
IBAN: PL 
43 1050 1445 1000 0092 3435 2129
BIC/SWIFT nr. INGBPLPW

W przypadku wycofania się z uczestnictwa w festiwalu tańca – opłata startowa dokonana wcześniej nie podlega zwrotowi.
Na turniej należy zabrać potwierdzenie dokonania wpłaty.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary parkietu 25m x 14m
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami MZTan, FTS i WDSF
Numery startowe musza być odebrane nie później niż na godzinę przed planowanym startem.

  1. REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres biura turnieju:
KS M-TEAM
ul.Skośna 12, 30-838 Kraków
tel. +48 722-220-757
e-mail : festival@m-team.org

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Międzynarodowego Festiwalu Tańca "CRACOW DANCE FESTIVAL". Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 

  1. REGULAMINY ZAWODÓW

 Turniej WDSF

 Turniej Klasowy

 Mistrzostwa Województwa Małoplskiego

MIEJSCE TURNIEJU

Hala "Suche Stawy"

ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4

30-979 Kraków

722 220 757 festival@m-team.org